ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При закупуване на продукт от МАГАЗИНА е необходимо подаването на лични данни: три имена, област, град/село, пощенски код, адрес за доставка, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура, която потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация, или при покупка без регистрация;всяка лична информация е под закрилата на Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва предоставените лични данни само за следните цели:
• Обработка на заявката на потребителя
• Подобряване работата на магазина и по-качествено обслужване
• Уведомяване за нови продукти и промоции (ако сте дали съгласието си да получавате такава информация). Потребителите са съгласни с факта, че “Аудиолайн” ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или пълната информация, с която се идентифицира даден потребител, но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство